Τεχνική Υποστήριξη

H Expert IT Consulting διαθέτει πιστοποιημένους τεχνικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, προκειμένου να υλοποιούνται οι προσφορότερες για τις ανάγκες του πελάτη μας εφαρμογές πληροφορικής και να δίνονται άμεσες και αξιόπιστες λύσεις σε τεχνικά προβλήματα, είτε πρόκειται περί εγκατεστημένου λογισμικού ή το σχεδιασμό και τη συντήρηση εταιρικού δικτύου υπολογιστών.

Τα ευέλικτα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης που προτείνουμε μπορούν να καλύψουν το πλήρες εύρος των υπηρεσιών μηχανογράφησης, όπως:

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού

Επίλυση κάθε είδους προβλήματος ή τυχόν νέας απαίτησης, με επιλογή κατάλληλου πακέτου υπηρεσιών (SLA) και δέσμευση ανταπόκρισης είτε εξ αποστάσεως είτε στο χώρο της επιχείρησης (on-site).

Δικτύωση

Σχεδίαση και υλοποίηση γρήγορου, αδιάλειπτου και ασφαλούς δικτύου, είτε αυτό είναι ενσύρματο ή ασύρματο (LAN\WAN), σύνδεση με το Internet και δημιουργία email.

Comments are closed.

Go to top of the page